LISTENERS NOW: 314
Kuroko no BasukeHengenjizai no Magical Star 314 listeners 1:07
Remaining: 1:07
Kuroko no Basuke Hengenjizai no Magical Star
Remaining: