LISTENERS NOW: 306
Kuroko no BasukeHengenjizai no Magical Star 306 listeners 3:19
Remaining: 3:19
Kuroko no Basuke Hengenjizai no Magical Star
Remaining: